Regelsecties

Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Zorin NL Forum. Iedereen die van dit forum gebruik maakt wordt gevraagd met de regels akkoord te gaan. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum aangenaam te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Regels van dit forum

  1. Beste lezer,

   Om het forum vrij te houden van miserie en laster hebben wij enkele regels in het leven geroepen die er moeten voor zorgen dat het forum een vriendelijke en leuke plaats is voor alle bezoekers.
   U kunt deze regels hier lezen.

   1) Inhoud berichten.

   - Vragen naar of hulp bij het gebruik en/of het linken naar warez, serienummers (serials), cracks en illegale downloads voor alle producten die vallen onder het copyright (muziek, films, games, covers, teksten, software, ...) is verboden. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het illegaal verspreiden of het crimineel gebruik ervan en elke andere actie die ingaat tegen de Belgische en/of Nederlandse wetgeving.

   - Voor alle Google-producten (o.m. YouTube) bieden wij - om redenen van auteursrecht - geen bijstand bij vragen omtrent het downloaden of het gebruik van programma's die het downloaden van illegale content toelaten (o.m. alle types van YouTube-downloaders).

   - Het posten van illegale software, illegale games en alle informatie met betrekking tot het aanbrengen van schade aan de computer of computervredebreuk is verboden. Vragen of adviezen met betrekking tot “gehackt zijn”, zijn echter wel toegelaten.

   - Het achterhalen van wachtwoorden, IP-adressen en licentiecodes op eigen systemen is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie op computervredebreuk heeft.

   - Hulp en ondersteuning bij het terughalen van bestanden die al dan niet per ongeluk zijn verwijderd en/of verloren gegaan - op welke wijze dan ook - is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie op computervredebreuk heeft.

   - Plaats geen gevoelige privé-informatie zoals namen, inloggegevens, licentiecodes, telefoonnummers, (mail)adressen, privé-berichten, chatlogs, e.d. op het forum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

   - Het posten van links naar p o r n o grafisch, gewelddadig, schokkend materiaal, zowel in tekstvorm als in afbeeldingen is verboden en kan leiden tot definitieve ban.

   - Het adverteren op de website en elke reclame of publiciteit (inclusief voor websites) indien deze geen verband houden met de discussie is niet toegelaten, tenzij u de uitdrukkelijke toelating hebt van de beheerders.

   - Het posten van zinloze antwoorden, onderwerpen of polls is niet toegelaten.

   - Site-rekrutering (m.a.w. het aanwerven van moderators, leden, crew, .... ) voor of aanbieden van diensten van concurrerende websites is verboden en kan leiden tot een ban!

   - Het plaatsen van "citaten" uit andere bronnen dient middels het "citaatrecht" te gebeuren, d.w.z. dat het niet toegestaan is gehele artikels over te nemen. Bij het plaatsen van een citaat dient de bron vermeld te worden.

   2) Taalgebruik en beleefdheid.

   - Post niets dat in strijd is tegen de wet op de openbare orde en de goede zeden.

   - Post niets beledigend, discriminerend of racistisch. Berichten tegen bepaalde personen of groepen, gebaseerd op ras, religie, afkomst, nationaliteit, geslacht of seksuele voorkeur worden onmiddellijk verwijderd.

   - Als iemand een antwoord geeft op een vraag, reageer dan even kort om te zeggen of het nuttig was.

   - Quote alleen relevante delen van een bericht en niet het ganse bericht.

   - Blijf “on topic” en wijk dus niet af van het onderwerp.

   - Verwacht niet direct een antwoord als u iets aan een “Beheerder” of “Moderator" vraagt. Wij zijn ook maar mensen en zijn niet 24/24 uur en 7/7 dagen online.

   - Vermijd het bumpen van een post … u komt zeker aan de beurt.

   - Indien onze medewerkers vaststellen dat een vraag op meerdere fora is gepost, kan uw vraag tijdelijk en/of definitief "on hold" worden gezet. Dubbel werk voor onze "vrijwilligers" en bovendien kunnen verschillende adviezen elkaar doorkruisen. Geen goede methode om een probleem op te lossen. Onze medewerkers zullen u van deze tijdelijke en/of definitieve blokkering op de hoogte stellen.

   - Het heeft absoluut geen zin en is niet toegestaan om uw vraag meermaals te posten. Geef onze medewerkers voldoende tijd om uw vraag te behandelen. Bij herhaaldelijk misbruik, kunt u een waarschuwing ontvangen.

   - Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken op het forum en u als een ander lid voor te doen.

   3) Auteursrechten

   - Als auteur van welk bericht of afbeelding ook, maakt u nooit aanspraak op een vergoeding hiervoor en kunt u zich ook nooit beroepen op het auteursrecht.

   - Indien u zelf auteur bent en u vind dat er een bepaalde post en/of afbeelding in strijd is met het auteursrecht, mail ons dan onmiddellijk via dit mail adres: zorin@telenet.be en wij verwijderen de post meteen. Soms worden er dingen gepost door leden, medewerkers of moderatoren zonder het besef dat er auteursrecht op zit. Onze excuses mocht dit toch gebeuren.

   4) Gebruikersnaam en e-mailadres

   - Een forumaccount op Nederlands Zorin en Andere Distro's Forum is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven of gebruikt worden door anderen.

   - Zou u graag uw gebruikersnaam veranderen, stuur dan even een privébericht of E-mail naar één van de beheerders. Kies uw nieuwe gebruikersnaam wel met zorg, want u kunt hem niet elke maand laten veranderen.

   - Obscene of andere ongepaste gebruikersnamen zijn niet toegestaan. Nederlands Zorin en Andere Distro's Forum behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen om welke reden ook te weigeren. Wie eerst komt, eerst maalt: al bezette gebruikersnamen geven we nooit door aan andere gebruikers.

   - Een geldig E-mailadres is vereist om u te registreren. Wegwerp-mailadressen worden tegengehouden bij registratie indien mogelijk. Indien na registratie een gebruiker met wegwerp-mailadres wordt vastgesteld, heeft het Nederlands Zorin en Andere Distro's Forum het recht om deze account te verwijderen, indien de gebruiker niet reageert op de vraag via een privébericht om een geldig E-mailadres op te geven.

   5) Waarschuwingen en bans.

   - Na het posten van een bericht, wordt het soms door een moderator gecontroleerd, maar intussen wordt het uiteraard al wel gepubliceerd. Moderators kunnen uw bericht aanpassen of verwijderen indien het in strijd is met deze forumregels.

   - Bij overtreding van de forumregels krijgt u een waarschuwing door middel van een privébericht van een moderator of een beheerder.

   - Bij het vaststellen van herhaaldelijke ernstige overtredingen op de forumregels door een gebruiker, kunnen de beheerders van het Nederlands Zorin en Andere Distro's Forum - na overleg - een ban opleggen. Hoe lang deze ban duurt en in welke forumonderdelen van het Nederlands Zorin en Andere Distro's Forum hij zal gelden, wordt eenzijdig bepaald door de beheerders. Bent u het niet eens met een ban, dan kunt u dit aankaarten via een E-mail op zorin@telenet.be, waarna de ban herbekeken zal worden. De nieuwe beslissing zal via een E-mailbericht aan de gebruiker medegedeeld worden.

   6) Melding

   - Indien u aanstoot neemt aan een bericht of het niet eens bent met een beslissing (verwijderen of aanpassen van een post, waarschuwing, ...) van een moderator of beheerder, dan kunt u dit melden via E-mail op zorin@telenet.be. De uiteindelijke beslissing van de beheerders van het Nederlands Zorin en Andere Distro's Forum is onherroepelijk.

   7 Aansprakelijkheid.

   "Het Nederlands Zorin en Andere Distro's Forum verklaart geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten. De toepassing van aangeboden oplossingen behoort steeds tot de verantwoordelijkheid van de forumgebruiker."

   8) Vernieuwing regels

   - Het Nederlands Zorin en Andere Distro's Forum kan zonder voorafgaande melding en op ieder moment de forumregels wijzigen. Gebruikers worden geacht deze ten allen tijde te volgen en regelmatig eens te controleren. #